Obvestilo za vse vinogradnike, ki gnojijo svoje vinograde z živinskimi gnojili! 

Nova uredba narekuje gnojenje posameznih rastlin do določenih mejnih vrednosti vnosa dušika, in sicer za vinsko trto pri predvidnem pridelku 7 t/ha mejna vrednost znaša 110 kg N/ha. V primeru da se pričakuje manjši oz. večji pridelek od navedenega, je potrebno odmerke zmanjšati oz. lahko tudi povečati skladno s potrebami rastlin po dušiku. Z naslednjim letom bodo kmetije, ki gnojijo z živinskim gnojem količino gnojenja posamezne kulture dokazovale s predpisanim obrazcem. Svetujemo, da si čim prej uredite Evidenco uporabe živinskih in mineralnih gnojil, saj vam bo le-ta povedala ali potrebujete evidenco urejati vsako leto ali bo dovolj na vsakih 5 let.

Preberite še druge zakonske spremembe, kot so podaljšanje časovne omejitve, ko se gnojila ne smejo razvažati na tla in obvezno hranjenje dokazil o gnojenju najmanj 5 let, TUKAJ