Vključeni v ukrep ekološko kmetovanje (EK) in ukrep Kmetijsko-okoljska podnebna plačila (KOPOP) oba iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020, se morate vsako leto udeležiti brezplačnega usposabljanja.

Za leto 2019 je potrebno usposabljanje za oba ukrepa, tako EK kot KOPOP opraviti do 15. 3. 2019!

Usposabljanje za ukrep ekološko kmetovanje (EK)

Vsi ki ste vključeni v ukrep EK se morate udeležiti 6 -urnega usposabljanja z namenom pridobiti nova znanja za izvajanje ukrepa EK. To velja tako za vse, ki ste v tekočem letu vstopili v ukrep EK (udeležite se osnovnega usposabljanja), kot tudi za vse ki ste v trajanju petletne obveznosti ukrepa (udeležite se nadaljevalnega usposabljanja).

Kot vsako leto do sedaj bodo tudi letos Kmetijsko gozdarski zavodi izvajali ta usposabljanja in sicer na območju celotne Slovenije vse do 15. Marca 2019.

Podrobnejši seznam lokacij in terminov usposabljanj na posameznem KGZ, za ukrep EK najdete tukaj.

Usposabljanje za ukrep Kmetijsko-okoljska podnebna plačila (KOPOP)

Vsi ki ste vključeni v ukrep KOPOP se morate vsako leto trajanja petletne obveznosti za ta ukrep udeležiti rednega 4-urnega usposabljanja. Namen usposabljanja je seznanitev s kmetijsko okoljskimi in kmetijsko podnebnimi vsebinami za lažje in pravilno izvajanje ukrepov KOPOP.

Tudi vsa usposabljanja za ukrep KOPOP bodo po celotni Sloveniji izvajali KGZ-ji vse do 15. Marca 2019.

Podrobnejši seznam lokacij in terminov usposabljanj na posameznem KGZ, za ukrep KOPOP najdete tukaj.