Evropske Komisije je po več letih pripravila predlog za neobnovitev aktivnih snovi klorpirifos in klorpirifos-metil zaradi nesprejemljivih tveganj za ljudi in okolje. Republika Slovenija je, kot večina članic, podprla predlog in tako bodo po 16. januarju 2020 s trga umaknjeni trije pripravki.

Trenutno so v Sloveniji registrirana tri fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo aktivno snov klorpirifos-metil, in sicer Redlan 22 EC, Pyrinex M22 in Daskor 440. Redlan 22 EC in Pyrinex M22 se uporabljata kot insekticida za omejevanje številčnosti škodljivih žuželk na trti za zatiranje pasastega grozdnega sukača (Eupoecilia ambiguella), križastega grozdnega sukača (Lobesia botrana), grozdnih sukačev in drugih škodljivih gosenic ter za zatiranje zelenega škržatka (Empoasca vitis) in ameriškega škržatka (Scaphoideus titanus). Med tem ko se DASKOR 440 uporablja na trti za pridelavo vinskega in namiznega grozdja za zmanjševanje populacije križastega grozdnega sukača (Lobesia botrana) in pasastega grozdnega sukača (Eupoecilia ambiguella) ter za zmanjševanje populacije trsnega sukača (Sparganothis pilleriana).

Ker imajo omenjene substance po ugotovitvah Evropske agencije za varnost hrane negativne genotoksične in nevrološke učinke,  v rasni sezoni 2020 promet in uporaba teh fitofarmacevtskih sredstev ne bosta več dovoljeni.

Več info tukaj.