Nova rastna sezona vinske trte se je pričela.

Vinska trta je po večini že v fazi brstenja. Z začetkom brstenja pa se prične tudi sezona škropljenja vinske trte, saj so tople spomladanske temperature ugodne ne-le za rast in razvoj trte, ampak tudi za razvoj številnih škodljivcev.

Tako v kolikor ste v preteklem letu imeli težave z akarinozo ali erinozo je sedaj čas za škropljenje in zmanjšanje populacije pršice trsne kodravosti (Calepitrimerus vitis) oz. trsne listne pršice šiškarice (Colomerus vitis). Če boste uporabili pripravke na osnovi žvepla potem je optimalen čas za škropljenje v fenološki fazi od stadija volne do odpiranja brsta – konice zelenih poganjkov jasno vidne (BBCH 05-08). Škropljenje opravite pri dovolj visoki temperaturi zraka, saj pripravki na osnovi žvepla učinkovito delujejo pri temperaturi nad 15 °C, in stabilnem vremenu, brez padavin. V pomoč pri spremljanju vremena (mikroklime) v vinogradu naj vam bo vremenska postaja, ki jo je sedaj smiselno postaviti v vinograd.

Prilagam tudi povezavi do okvirnega škropilnega programa za vinsko trto v letu 2020, objavljeno s strani KGZS – zavod Maribor:

V kolikor potrebujete pomoč pri določitvi najbolj optimalnega časa škropljenja proti Peronospori, Oidiju in drugih glivičnih boleznih je tu za vas eVineyard, ki vam pomaga tudi pri izpolnjevanju evidenc KOPOP in EKO, ter načrtovanju opravil.

Pri vsakem škropljenju upoštevajte varnostna navodila za lastno zaščito, za varstvo voda in pazite na male opraševalke – čebelice. V kolikor uporabljate sredstva, ki so nevarna za čebele po potrebi pred škropljenjem pomulčiti oz. pokositi podrast in škropljenje opraviti ponoči, ko so čebele v panjih.

Uspešno sezono!