V zadnjih desetletjih je opaziti vse pogostejše spomladanske pozebe, ki povzročajo vedno večjo gospodarsko škodo v vinogradništu. Sicer so vsi zeleni deli vinske trte, med rastno sezono dovzetni za pozebo pa vendar je pomlad za vinsko trto še posebej občutljivo obdobje, saj spomladanska pozeba pogosto poškoduje odpirajoče brste in mlade poganjke ter ogroža pridelka. Vse sorte vinske trte sicer niso enako dovzetne na pozebo, prav tako pa je dovzetnost odvisna od faze rasti. Za preprečitev škode v vinogradu je mogoče uporabiti več metod, tako pasivnih kot aktivnih. V veliko pomoč pri napovedovanju pozeb so vremenske postaje locirane v vinogradih.

V tabeli so predstavljene kritične temperature (v °C) za spomladansko pozebo vinske trte v različnih fazah rasti (Zinoni et. al, 2000).

kritične temperature (v C) za spomladansko pozebo vinske trte v različnih fazah rasti

Vinogradniki sicer lahko trto zaščitijo pred spomladansko pozebo z več pasivnimi in aktivnimi načini zaščite. Vendar lahko te metode preprečijo ali omejijo škodo, ki nastane zaradi radiacijske pozebe, medtem ko je za zaščito trte pred advekcijsko pozebo mogoče storiti zelo malo.

Pasivne metode zaščite pred pozebo

Smiselno se je v prvi vrsti posvetiti pasivnim metodam zaščite trte pred spomladansko pozebo, saj so pogosto cenejše od aktivnih metod in lahko celo odpravijo potrebo po aktivnih metodah. Nekaj pasivnih metod zaščite vinske trte pred spomladansko pozebo:

  • Izbor lokacije in sort
  • Nega tal in namakanje
  • Nega kmetijskih rastlin za pokritost tal
  • Način obrezovanja

Aktivne metode zaščite pred pozebo

Aktivne metode zaščite vinske trte pred spomladansko pozebo vključujejo dejavnosti v vinogradu, ki višajo temperaturo nad stopnjo poškodb in zato vplivajo na mikroklimo vinogradov. Nekaj aktivnih metod zaščite vinske trte pred spomladansko pozebo:

  • Veternice
  • Ogrevalni sistemi
  • Oroševanje vinogradov nad krošnjo

Tehnološka navodila za zaščito pred spomladansko pozebo tako vinske trte kot sadnega drevja lahko najdete tukaj. Upam sicer, da teh navodil ne boste potrebovali, a bolje je biti pripravljen.