Zaustavitev javnega življenja zaradi epidemije Covid-19 je zelo prizadela tudi kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s proizvodnjo vina. Namreč dobršen del prodaje vin večine vinogradnikov predstavlja prodaja gostinstvu in turizem na kmetijah oz. vinotočih. Žal pa so se s 16. marcem tako gostilne, hoteli, restavracije kot tudi kmetije in vinotoči zaprli, zaradi ukrepov za zajezitve epidemije Covid-19. Tako ste vinogradniki izgubili prihodek od prodaje vina gostinstvu in turizmu, hkrati pa se je občutno zmanjšala še prodaja vina končnim potrošnikom.

Zato je vlada izdala Odlok o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka v proizvodnji vina zaradi epidemije Covid-19. Do finančnega nadomestila ste upravičeni vsi nosilci kmetijskih gospodarstev,  ki ste v skladu z Zakonom o vinu vpisani v register pridelovalcev grozdja in vina za dejavnost pridelave mošta in vina ter ste v letu 2019 proizvedli vsaj 3700 litrov vina. Finančno nadomestilo se bo dodelilo v obliki pavšalnega nadomestila na hektar vinogradov kmetijskega gospodarstva, na katerih se prideluje grozdje za proizvodnjo vina, za obdobje od 16. marca do 31. maja 2020.

Za pridobitev sredstev je še nekaj dodatnih pogojev zato si natančno preberite 6. člen Odloka o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka v proizvodnji vina zaradi epidemije COVID-19, pa tudi 7. člen v katerem je določeno finančno nadomestilo v višini 85 % vsote izpada dohodka in stroška skladiščenja vina v obdobju uveljavljanja finančnega nadomestila.

Pozor, vsi ki uveljavljate izredno pomoč v obliki mesečnega temeljnega dohodka iz 1.3. poglavja Zakona Covid-19, niste upravičeni do finančnega nadomestila po 74. členu Zakona Covid-19.

Spodaj prilagamo še objavo odloka, sam odlog z vsemi pogoji, ter zahtevek za dodelitev finančnega nadomestila, ki ga morate izpolniti in najpozneje do 8. maja 2020 poslati (priporočeno po pošti ali elektronsko) na Agencijo Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja.

Predlagamo, da natančno preberete Odlok o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka v proizvodnji vina zaradi epidemije COVID-19, predvsem 6. člen in v kolikor dosegate vse pogoje za dodelitev finančnega nadomestila čim hitreje izpolnite zahtevek saj je rok za oddajo ta petek, 8. 5. 2020.

Trenutna kriza je tudi pokazala kako pomembno je imeti razvejano prodajno mrežo in strategijo prodaje v primeru izpada prodaje v enem segmentu. Inovativnost pri prodaji vin je ključna, kar ne velja le za čas krize. Nekaj idej za vas: lastna spletna prodaja, dostava vin na dom, degustacija vin preko spleta,… še več idej kako prodajati vino v času epidemije pa v našem članku, tukaj (o.p. članek je v angleškem jeziku).