Ameriški škržatek (Scaphoideus titanus), ki je bil v Evropo zanesen iz Severne Ametrike, napada vinsko trto in prenaša zlato trsno rumenico. Trsne rumenice ni mogoče zdraviti ampak jo je mogoče le preprečevati z odstranjevanjuem obolelih rastlin in preprečevanjem širjenja ameriškega škržatka, ki jo prenaša. Zato je pravočasno in redno zatiranje ameriškega škržatka obvezen ukrep v vinogradih v razmejenih območjih zlate trsne rumenice; v drevesnicah, matičnih vinogradih in matičnjakih pa je zatiranje obvezno na celotnem območju Slovenije.

Pojavnost in številčnost ameriškega škržatka ocenite s pregledovanjem spodnjih strani listov in poganjkov ter z nastavljanjem rumenih lepljivih plošč. Prag škodljivosti je 4 odrasli osebki na ploščo na teden.

Tretiranje je potrebno opraviti, ko na spodnji strani listov opazite ličinke ali nimfe (1. in 2. razvojni stadij), navadno je to po cvetenju vinske trte. Zatiranje je namreč potrebno opraviti pred pojavom odraslih osebkov, saj fitoplazmo lahko prenašajo že nimfe 3. razvojnega stadija.

Natančnejša navodila za zatiranje ameriškega škržatka v ekoloških vinogradih najdete tukaj.

Vir: KGZS