Kmetijski inštitut Slovenije je objavil prvo oceno stanja v kmetijstvu za leto 2020. Poročilo predstavlja prvo oceno proizvodnih in ekonomskih rezultatov slovenskega kmetijstva v letu 2020 in je bilo pripravljeno na podlagi razpoložljivih statističnih in drugih informacij, ki so bile na voljo do 23. novembra 2020.

Povzetek za grozdje in vino

V letu 2020 je bilo v vinogradih pridelanih približno 106 tisoč ton grozdja zelo dobre kakovosti, kar je približno toliko kot v povprečju zadnjih petih let (2015–2019). Letina tako po količini kot po kakovosti je bila precej podobna lanski. V letu 2020 je epidemija Covid-19 zaostrila negotove razmere na trgu z grozdjem in vinom, kljub nekaterim ukrepom za pomoč vinskemu sektorju. Odkupna cena grozdja se je po do sedaj znanih podatkih znižala za kar 15%, prav tako so se znižale cene vina. SURS napoveduje 8% znižanje cen vina na letni ravni.

Stroški pridelave grozdja so se leta 2020 v povprečju znižali za 1%. Med tem ko so se zvišali stroški domačega dela (4%) in najetega dela (6%), so se znižali stroški fitofarmacevtskih sredstev (med –8 % in –10 %), stroški naprave vinogradov (–2 %), stroški domačih strojnih storitev (–3 %) ter tudi stroški gnojil (–5 %).

Več o prvi oceni stanja v kmetijstvu 2020 si lahko preberete tukaj.

Naslovna slika: Kym Ellis