Dne 18.3.2021 je bil v Uradnem listu Republike Slovenije, objavljen Odlok o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka v proizvodnji vina zaradi drugega vala epidemije COVID-19, na podlagi katerega bo nosilcem kmetijskih gospodarstev dodeljeno finančno nadomestilo.

Do finančnega nadomestila je upravičen nosilec kmetijskega gospodarstva v skladu z Zakonom o kmetijstvu, ki je bil 30. septembra 2020 vpisan v register pridelovalcev grozdja in vina in izpolnjuje pogoje za pridobitev finančnega nadomestila iz Odloka. Pogoji za pridobitev sredstev za sektor vina in za sektor grozdja za vino (vinarji in vinogradniki) pa so sledeči:

  • na dan uveljavitve odloka ne sme biti v osebnem stečaju, stečaju ali likvidaciji;
  • na dan uveljavitve odloka ima poravnane zapadle davčne obveznosti in druge denarne nedavčne obveznosti v višini, ki presega 50 eurov;
  • 31.12.2019 ne sme biti podjetje v težavah;
  • ima odprt transakcijski račun v skladu s 35. členom Zakona o kmetijstvu;
  • upravičenec, ki se ukvarja s predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov, finančnega nadomestila delno ali v celoti ne sme prenesti na subjekte, ki se ukvarjajo s primarno kmetijsko proizvodnjo.

Pozor, dodana sta še dva dodatna pogoja za pridobitev sredstev, ki se razlikujejta glede na to ali ste vinogradnik ali vinar.

Vinar:

  • 31. decembra 2020 je imel v registru prijavljenih vsaj 4.000 litrov vina letnika 2020;
  • 31. decembra 2020 je imel v registru prijavljene zaloge vina za leto 2020, če je v skladu s predpisom, ki ureja register, zavezan za prijavo zalog.

Vinogradnik:

  • ima z odkupovalcem grozdja sklenjeno pogodbo o trajnem poslovnem sodelovanju za oddajo grozdja za proizvodnjo vina (to je pogodba, sklenjena vsaj za oddajo grozdja dveh zaporednih letnikov, od katerih je vsaj eden letnik 2020),
  • mora imeti na dan 31. decembra 2020 v registru prijavljenih vsaj 5.300 kg grozdja letnika 2020;

Med tem ko vinarji ne rabite pošiljati zahtevka, Agencija vam bo sama poslala informativno odločbo; pa vinogradniki morate poslati izpolnjen in podpisan obrazec »Zahtevek za dodelitev finančnega nadomestila zaradi izpada dohodka v proizvodnji vina zaradi drugega vala epidemije COVID-19« skupaj s kopijo pogodbe o trajnem poslovnem sodelovanju z odkupovalcem grozdja, do 31.marca 2021.

Časa ni več veliko, zato pohitite.

Več info najdete tukaj.