Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo 3. javni razpis za podukrep 6.3 – Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij. Podpora je namenjena majhnim kmetijam, ki so razvrščene v območjih z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (OMD). V tem javnem razpisu lahko sodelujejo tudi majhne kmetije s trajnimi nasadi, katerim ne bo potrebno izpolnjevati pogoja obtežbe z živalmi.

Upravičenci bodo podporo v višini 5.000 evrov prejeli kot pavšalno plačilo v obliki nepovratne finančne pomoči. Podpora se upravičencu dodeli samo enkrat v programskem obdobju, izplača pa se v dveh obrokih – 70 % dodeljenih sredstev se izplača po prejemu odločbe, 30 % pa po pravilni izvedbi aktivnosti iz poslovnega načrta (predvidoma v letu 2025).

Tako lahko na tem javnem razpisu kandidirajo tudi majhne kmetije, ki imajo imajo v upravljanju najmanj 1,5 ha in manj kot 6 ha primerljivih kmetijskih površin (PKP), so v letu 2021 vložile zbirno vlogo in so razvrščene v OMD.

V okviru tega razpisa je možen tudi nakup informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) za potrebe kmetijskega gospodarstva (strojne in programske opreme), torej tudi eVineyard-a.

V kolikor bi v okviru javnega razpisa želeli kupiti programsko opremo eVineyard nas kontaktirajte!
Psst…. eVineyard Lite je narejen posebej za male vinogradnike v katerega je možno povezati tudi vremensko postajo. 😉

Vnos in oddaja vloge na javni razpis bo v celoti potekal elektronsko v informacijski sistem Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (AKTRP). Prijava mora vsebovati tudi enostaven poslovni načrt. Oddaja vlog na javni razpis je možna od 27. septembra 2021 do vključno 16. decembra 2021 do 13:59. ure.

Več informacij o samem razpisu lahko najdete tukaj, sam javni razpis v .pdf obliki pa tukaj.