Možen nakup eVineyard-a za male vinogradnike preko 3. javnega razpisa za podukrep 6.3

Avtor: |4 okt, 2021|

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo 3. javni razpis za podukrep 6.3 – Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij. Podpora je namenjena majhnim kmetijam, ki so razvrščene v območjih z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (OMD).

Slovenski vinogradniki in vinarji za skupen vinski razvoj

Avtor: |26 avg, 2021|

Na sejmu AGRA v Gornji Radgoni so dne 24.8. predstavniki vseh pomembnejših institucij in organizacij s področja vinogradništva in vinarstva podpisali izjavo o sodelovanju vinogradnikov in vinarjev, z namenom skupnega razvoja vinskega sektorja. Povezovanje vinogradnikov in vinarjev je ključno za nadaljni

Možnost finančnega nadomestila zaradi izpada dohodka v proizvodnji vina zaradi drugega vala epidemije COVID-19

Avtor: |22 mar, 2021|

Dne 18.3.2021 je bil v Uradnem listu Republike Slovenije, objavljen Odlok o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka v proizvodnji vina zaradi drugega vala epidemije COVID-19, na podlagi katerega bo nosilcem kmetijskih gospodarstev dodeljeno finančno nadomestilo.

Do finančnega nadomestila je upravičen nosilec

Prva ocena stanja v kmetijstvu 2020

Avtor: |4 jan, 2021|

Kmetijski inštitut Slovenije je objavil prvo oceno stanja v kmetijstvu za leto 2020. Poročilo predstavlja prvo oceno proizvodnih in ekonomskih rezultatov slovenskega kmetijstva v letu 2020 in je bilo pripravljeno na podlagi razpoložljivih statističnih in drugih informacij, ki so bile

Vesel božič in srečno novo leto 2021!

Avtor: |24 dec, 2020|

Za vse nas je bilo leto 2020 res posebno.
Zato vam želimo vse dobro v letu ki prihaja.
Naj bodo prazniki in novo leto napolnjeni z veseljem.
Vaša ekipa eVineyard
 

Posodobljena tehnološka navodila za integrirano pridelavo grozdja za leto 2020

Avtor: |3 jul, 2020|

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je na svoji internetni strani objavilo popravek že objavljenih tehnoloških navodil za integrirano pridelavo poljščin, sadja, grozdja in zelenjave za leto 2020. Popravljena so bila tudi Tehnološka navodila za integrirano pridelavo grozdja za leto

Junij, čas za zatiranje ameriškega škržatka

Avtor: |5 jun, 2020|

Ameriški škržatek (Scaphoideus titanus), ki je bil v Evropo zanesen iz Severne Ametrike, napada vinsko trto in prenaša zlato trsno rumenico. Trsne rumenice ni mogoče zdraviti ampak jo je mogoče le preprečevati z odstranjevanjuem obolelih rastlin in preprečevanjem širjenja ameriškega

Finančno nadomestilo zaradi izpada dohodka v proizvodnji vina zaradi epidemije COVID-19

Avtor: |5 maj, 2020|

Zaustavitev javnega življenja zaradi epidemije Covid-19 je zelo prizadela tudi kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s proizvodnjo vina. Namreč dobršen del prodaje vin večine vinogradnikov predstavlja prodaja gostinstvu in turizem na kmetijah oz. vinotočih. Žal pa so se s 16.

Zaščita vinske trte pred spomladansko pozebo

Avtor: |15 apr, 2020|

V zadnjih desetletjih je opaziti vse pogostejše spomladanske pozebe, ki povzročajo vedno večjo gospodarsko škodo v vinogradništu. Sicer so vsi zeleni deli vinske trte, med rastno sezono dovzetni za pozebo pa vendar je pomlad za vinsko trto še posebej občutljivo

Pričetek nove rastne sezone vinske trte

Avtor: |8 apr, 2020|

Nova rastna sezona vinske trte se je pričela.
Vinska trta je po večini že v fazi brstenja. Z začetkom brstenja pa se prične tudi sezona škropljenja vinske trte, saj so tople spomladanske temperature ugodne ne-le za rast in razvoj trte, ampak

X

Registrirajte se zdaj in začnite uporabljati program za pomoč pri upravljanju vinograda


Začnite uporabo