Posodobljena tehnološka navodila za integrirano pridelavo grozdja za leto 2020

Avtor: |3 jul, 2020|

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je na svoji internetni strani objavilo popravek že objavljenih tehnoloških navodil za integrirano pridelavo poljščin, sadja, grozdja in zelenjave za leto 2020. Popravljena so bila tudi Tehnološka navodila za integrirano pridelavo grozdja za leto

Junij, čas za zatiranje ameriškega škržatka

Avtor: |5 jun, 2020|

Ameriški škržatek (Scaphoideus titanus), ki je bil v Evropo zanesen iz Severne Ametrike, napada vinsko trto in prenaša zlato trsno rumenico. Trsne rumenice ni mogoče zdraviti ampak jo je mogoče le preprečevati z odstranjevanjuem obolelih rastlin in preprečevanjem širjenja ameriškega

Finančno nadomestilo zaradi izpada dohodka v proizvodnji vina zaradi epidemije COVID-19

Avtor: |5 maj, 2020|

Zaustavitev javnega življenja zaradi epidemije Covid-19 je zelo prizadela tudi kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s proizvodnjo vina. Namreč dobršen del prodaje vin večine vinogradnikov predstavlja prodaja gostinstvu in turizem na kmetijah oz. vinotočih. Žal pa so se s 16.

Zaščita vinske trte pred spomladansko pozebo

Avtor: |15 apr, 2020|

V zadnjih desetletjih je opaziti vse pogostejše spomladanske pozebe, ki povzročajo vedno večjo gospodarsko škodo v vinogradništu. Sicer so vsi zeleni deli vinske trte, med rastno sezono dovzetni za pozebo pa vendar je pomlad za vinsko trto še posebej občutljivo

Pričetek nove rastne sezone vinske trte

Avtor: |8 apr, 2020|

Nova rastna sezona vinske trte se je pričela.
Vinska trta je po večini že v fazi brstenja. Z začetkom brstenja pa se prične tudi sezona škropljenja vinske trte, saj so tople spomladanske temperature ugodne ne-le za rast in razvoj trte, ampak

Znani so roki za oddajo vloge za pridobitev podpore za prestrukturiranje in preusmeritev vinogradov

Avtor: |6 mar, 2020|

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Republike Slovenije je izdalo rok za oddajo vloge za pridobitev podpore za prestrukturiranje vinogradov in rok za oddajo izjave o uveljavljanju podpore za prestrukturiranje vinogradov. In sicer za vlogo in izjavo začne teči rok

POZOR! Prepoved uporabe pesticidov klorpirifos in klorpirifos-metil

Avtor: |16 jan, 2020|

Evropske Komisije je po več letih pripravila predlog za neobnovitev aktivnih snovi klorpirifos in klorpirifos-metil zaradi nesprejemljivih tveganj za ljudi in okolje. Republika Slovenija je, kot večina članic, podprla predlog in tako bodo po 16. januarju 2020 s trga umaknjeni trije pripravki.

Trenutno so v

Vesel Božič in srečno 2020!

Avtor: |24 dec, 2019|

Naj bo zanimivo leto, ki prihaja,
vseskozi naj zdravja obilo oddaja,
prinese uspehov, naj zvrhano vrečo,
skupaj z ljubeznijo ustvari naj srečo.

Vesel božič in srečno novo leto 2020!
Ekipa eVineyard

Prijava letnega pridelka grozdja in vina, 2019

Avtor: |15 nov, 2019|

Izteka se rok za prijavo letnega pridelka grozdja, mošta in vina. V skladu z Zakonom o vinu so pridelek dolžni prijaviti vsi, ki obdelujejo vsaj 0,1 ha vinogradov in tudi tisti, ki obdelujejo manjšo površino, v kolikor pridelke tržijo. Rok

eVineyard na sejmu AGRA 2019

Avtor: |19 avg, 2019|

Dragi vinogradniki,

vabljeni na letošnji že 57. mednarodni kmetijsko-živilski sejem AGRA 2019, ki se bo odvijal od 24.- 29.8.2019.

Na sejmu bo prisotna tudi ekipa eVineyard :)

X

Registrirajte se zdaj in začnite uporabljati program za pomoč pri upravljanju vinograda


Začnite uporabo